Vad är musik?  

Frågan kanske verkar egendomlig, nog vet väl alla vad musik är? Men om någon skulle be om en definition på vad musik är, skulle man kanske bli denne svaret skyldig.

Slår man upp musik i sin favoritencyklopedi, hittar man förmodligen en definition i stil med att det är ett konstnärligt uttryck, ett kulturellt berättande med hjälp av ljud, toner och sång. Exakt vad det innebär och vad som äWooden guitar.r musik, har debatterats flitigt, särskilt i och med uppkomsten av så kallad experimentell musik under det tjugonde århundradet.

Ordet musik kommer ursprungligen, som så många andra ord, från grekiskan. Det refererar till muserna, dvs de gudinnor som beskyddade alla som sysslade med diktning, bildkonst, dans och så vidare. Alltså en mycket bredare definition än vad vi idag menar med musik.

Med exempelvis bildkonsten måste den som konsumerar den göra ett medvetet val. Man måste vilja betrakta bilden eller skulpturen, medan musik kan vara både en aktiv och en passiv upplevelse. Har man inte hörselskydd eller öronproppar, kommer man att höra musiken och hjärnan och kroppen kommer att reagera.

Musik är viktig för de flesta människor. Man väljer noggrant vad som ska spelas på dop, bröllop och begravningar. Olika musikstycken och låtar förknippas med olika situationer, och man skapar kanske separata spellistor för bilen, arbetet och joggingturen. Företag och politiska organisationer väljer omsorgsfullt musik att förknippas med, och betalar ibland stora belopp för att få använda en viss sång eller melodi. Musiken har inte bara en stark ställning som sin egen konstform, utan används ofta för att förstärka och lyfta fram andra former av uttryck.

Musiken har utvecklats i takt med människan, och där den en gång kanske var begränsad till bara ett par definitioner, är musik idag ett stort och svårdefinierbart område. Vad man med all säkerhet kan säga, är att den spelar en viktig roll i de flesta människors liv. Även människor som säger sig vara ointresserade av musik, påverkas, vare sig de vill eller inte. Studier visar att musik spelar en viktigt roll i barns och ungas utveckling. Det kan stimulera hjärnan till lärande och gynnar utvecklingen, både språkligt och motoriskt.