Musik och koncentration

Huruvida musik hjälper oss att koncentrera oss bättre är omdiskuterat. Det finns studier som tyder på att vi faktiskt generellt presterar bättre när vi inte lyssnar på musik när det gäller uppgifter som kräver koncentration, men detta kan variera så mycket från individ till individ att det inte går att ge ett rakt svar.

Något som också skiljer sig väldigt mycket åt från person till person är vilken typ av musik man koncentrerar sig bäst till. Generellt kan dock sägas att man inte bör lyssna på sin favoritmusik, trots att det kan kännas som det naturliga valet. För att man ska kunna koncentrera sig bättre genom att lyssna på musik måste man nämligen välja sådan musik som inte stjäl ens uppmärksamhet, och om man lyssnar på musik som man tycker om är risken stor att man koncentrerar sig mer på att lyssna än på att skriva, läsa eller ägna sig åt uppgiften man borde koncentrera sig på. Det behöver egentligen inte handla om musik överhuvudtaget – man kan lyssna på något annat som man tycker är ointressant, men som tillför ett bakgrundsljud, till exempel ett pratprogram i radio.

Några som har forskat i ämnet är Högskolan i Borås, och där har kompositören Håkan Lidbo och ljuddesignern Martin Ljungdahl tagit fram tre olika musikaliska kompositioner som ska optimera koncentrationen: ”Toccata Creativo”, ”Sonata Concentrata” och ”Pepp i A-dur”. Tanken med låtarna är att de ska vara monotona och raka, samtidigt som de är tillräckligt intressanta att faktiskt lyssna på. De ska kunna finnas i bakgrunden, och man ska kunna lyssna på dem utan att lyssna aktivt. De tre låtarna finns tillgängliga på Spotify, för den som vill prova om de faktiskt hjälper en att koncentrera sig.

Musik hjälper dock inte bara koncentrationen genom att man lyssnar på den – den kan också bidra till bättre kognitiv förmåga (och därmed sannolikt bättre koncentration) genom att man spelar musik. Att spela ett instrument har visat sig ha positiva effekter på en rad olika sätt, framförallt för barn som lär sig att spela ett instrument när de är små. Dessa barn har visat sig prestera bättre i skolan, bland annat i ämnen som språk och matematik, och har dessutom något högre IQ i genomsnitt. Om man vill ge sitt barn en bra start i livet är det med andra ord en av de bästa investeringarna man kan göra att köpa ett instrument till dem. Problemet kanske bara är att instrument är dyra, och om man inte har råd att köpa det instrument som barnet vill ha kan en lösning vara att ta ett lån, till exempel på Mobillan.se. Då kan barnet börja öva och ta del av fördelarna med att spela ett instrument, medan man betalar tillbaka lånet när pengar har kommit in.